Бүтээгдэхүүн

Галт уулын чулуу (иж бүрдэл)

30,000₮
Хүргэлт үнэгүй

Арслан (иж бүрдэл)

35,000₮
Хүргэлт үнэгүй

Очир (иж бүрдэл)

35,000₮
Хүргэлт үнэгүй

Оюу (иж бүрдэл)

35,000₮
Хүргэлт үнэгүй

Ирвэс (иж бүрдэл)

45,000₮
Хүргэлт үнэгүй

Хас (иж бүрдэл)

35,000₮
Хүргэлт үнэгүй

Соль түлхүүр (иж бүрдэл)

35,000₮
Хүргэлт үнэгүй

Ногоон чулуу (иж бүрдэл)

30,000₮
Хүргэлт үнэгүй

Тахь чулуу (иж бүрдэл)

45,000₮
Хүргэлт үнэгүй

Оюу (иж бүрдэл)

30,000₮
Хүргэлт үнэгүй

Нацагдорж (иж бүрдэл)

35,000₮
Хүргэлт үнэгүй

Очир (иж бүрдэл)

35,000₮
Хүргэлт үнэгүй