Бүтээгдэхүүн
Монос косметик

Биомон чихэр өвсний хандтай шампунь (250мл)

7,100₮
Хүргэлт үнэгүй
Монос косметик

Биомон чихэр өвсний хандтай шампунь (400мл)

10,900₮
Хүргэлт үнэгүй
Монос косметик

Биомон чихэр өвсний хандтай шампунь (560мл)

16,800₮
Хүргэлт үнэгүй
Монос косметик

Биомон гурамсан хандтай шампунь (250мл)

7,100₮
Хүргэлт үнэгүй
Монос косметик

Биомон гурамсан хандтай шампунь (400мл)

10,900₮
Хүргэлт үнэгүй
Монос косметик

Биомон гурамсан хандтай шампунь (560мл)

16,800₮
Хүргэлт үнэгүй
Монос косметик

Биомон гангын хандтай шампунь (250 мл)

7,100₮
Хүргэлт үнэгүй
Монос косметик

Биомон гангын хандтай шампунь (400 мл)

10,900₮
Хүргэлт үнэгүй
Монос косметик

Биомон гангын хандтай шампунь (560 мл)

16,800₮
Хүргэлт үнэгүй
Mon Cream

Халгай хагны эсрэг шампунь

8,500₮
Хүргэлт үнэгүй
Mon Cream

Халгай хужиртай шампунь

8,500₮
Хүргэлт үнэгүй
Mon Cream

Халгай тэжээлийн шампунь

8,500₮
Хүргэлт үнэгүй