Бүтээгдэхүүн
R.O.C ( Roc coffee)

BURUNDI MUNYANYA

40,000₮
Хүргэлт үнэгүй
Harvest Coffee

Arabica Yunnan (200gr)

12,000₮
Хүргэлт үнэгүй
Harvest Coffee

Arabica Yunnan (500gr)

27,500₮
Хүргэлт үнэгүй
Harvest Coffee

Arabica Yunnan (1000gr)

53,000₮
Хүргэлт үнэгүй
Jacks Coffee

Brazil santos

60,000₮
Хүргэлт үнэгүй
Jacks Coffee

Colombia

60,000₮
Хүргэлт үнэгүй
Jacks Coffee

Wildcat

60,000₮
Хүргэлт үнэгүй
Jacks Coffee

Хээрийн кофе

13,500₮
Хүргэлт үнэгүй
Jacks Coffee

Kenya AB

22,000₮
Хүргэлт үнэгүй
Jacks Coffee

Decaf

18,000₮
Хүргэлт үнэгүй
Jacks Coffee

Ethiopia

19,000₮
Хүргэлт үнэгүй
R.O.C ( Roc coffee)

PERU SHD GRADE

40,000₮
Хүргэлт үнэгүй